Privacyverklaring

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum neemt jouw privacy serieus. We verwerken gegevens in overeenstemming met de wetgeving en nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

Contactgegevens

https://www.babyglimpse.nl
Bijlmerdreef 182A, 1102AB Amsterdam
0614113976
info@babyglimpse.nl

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Echobeelden

Doel

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te verstrekken in het kader van pretecho’s

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Baby Glimpse Prenataal Echocentrum) tussen zit. Baby Glimpse Prenataal Echocentrum gebruikt de volgende computerprogramma’s:

 • Onlineafspraken
 • We Transfer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baby Glimpse Prenataal Echocentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@babyglimpse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek . Baby Glimpse Prenataal Echocentrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens, verzameld via de website, versleuteld en beveiligd naar ons verstuurd. Ook wordt de website onderhouden door een externe partij om de website van actuele software en beveiligings updates te voorzien. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@babyglimpse.nl

Cookies of vergelijkbare technieken

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Baby Glimpse Prenataal Echocentrum gebruikt Google Analytics om het verkeer op de website bij te houden. Om jouw privacy te beschermen is het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd.

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • Het delen van gegevens is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.